Friday, September 4, 2015

Ole tähelepanelik liikleja!

Autorid: Liina Toming (piirkonnapolitseinik) ja Kerli Kaupmees (noorsoopolitseinik)Peatselt on suvi läbi, koolid ja lasteaiad alustavad taas tööd ning lapsed on linnas tagasi. Kuna lapsed on suve jooksul palju unustanud, siis meie, täiskasvanute, kohustus on neile meelde tuletada ja uuesti üle rääkida ohutu liiklemise põhitõed.

Lastele, kes alustavad oma esimest kooliaastat, tuleks esmalt selgeks õpetada tulevane koolitee. Enne kooli algust tuleks see koos lapsega läbi käia, et väike liikleja oskaks võimalikke ohte märgata ja nendega kohaneda. Sõiduteed võib ületada ainult selleks ettenähtud kohas ja reguleeritud ülekäigukohal, kui seal põleb roheline foorituli. Samas tuleb veenduda, et ka autojuht on jalakäijat märganud. Sõiduteele lubamatusi tohi tormata teeääres seisvate sõidukite varjust. Kuna sügise saabudes läheb õhtuti vara pimedaks, tuleks kapisügavustest üles otsida helkur ja see oma jope või koti külge kinnitada.

Kuid mitte ainult lapsed ei ole need, kes peaksid ohutu liiklemise reeglitest kinni pidama, oluline roll on siinkohal ka lastevanematel ja autojuhtidel. Laps õpib ja jäljendab paljuski oma vanemaid, olgem siis neile eeskujuks.

Autojuhtidel tuleks eriti tähelepanelik olla just koolide ja ülekäiguradade juures ning elamukvartalites, kus lapsed võivad liigelda. Siinkohal on eelkõige oluline tee andmise kohustus reguleerimata ülekäiguradadel tee ületamise võimalust ootavatele jalakäijatele ning ohutu sõidukiiruse valik.

Politsei planeerib ka sel aastal kooliaasta esimesel nädalal olla rohkem väljas Tallinna tänavatel just koolide ja muude haridusasutuste lähedal, kus abistame noori liiklejaid ja jagame õpetussõnu nii jalakäijatele kui autojuhtidele.

Anname kõik koos endast parima, et esimese septembri saabudes oleks tagatud laste ohutu liiklemine teedel ja tänavatel.

Omalt poolt soovime Kristiine linnaosa elanikele ilusat suve lõppu ja rõõmsat esimest septembrit!

 

 

No comments:

Post a Comment