Friday, September 4, 2015

Kibuvitsa, Kullerkupu ja Kannikese tänava taastusremont

Autor: Kristiine Leht

Algas Kibuvitsa, Kullerkupu ja Kannikese tänava taastusremont. Tööde perioodiks objektil on planeeritud 10.08.–30.09.2015. Tööde tellijaks on Tallinna Kommunaalamet ja peatöövõtjaks Tallinna Teede AS, tööde järelevalvet teostab Teede Projektijuhtimise AS.

Töid teostatakse järgmiste tänavate vahemikes:

- Kibuvitsa tänaval (Endla tänava ja Loo tänava vahel)

- Kullerkupu tänaval (Kibuvitsa tänava ja Mooni tänava vahel)

- kogu Kannikese tänaval

 Tööde käigus eemaldatakse vanad äärekivid ning kõnni- ja sõiduteede asfaltbetoonkatted; reguleeritakse kaevude (side- ja kanalisatsioonikaevude) kõrgused projekteeritud tasapinda, asendades (osalises mahus) vanad malmluugid uute vastu; paigaldatakse kaks uut restkaevu; paigaldatakse uued äärekivid; profileeritakse sõidu- ja kõnniteede killustikalused; asfalteeritakse kõnniteed; asfalteeritakse sõiduteed ja rajatakse künnised; markeeritakse teekatend ja paigaldatakse uued liiklusmärgid. Kõige lõpuks taastatakse haljastus.

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et teetööd ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu, tervist ega vara. Samuti garanteerib töövõtja operatiivautode ja prügiautode ligipääsu kinnistutele.

Liiklusmärgid paigaldatakse ja tõstetakse ümber vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonistele.

 
Kohalike elanike elukorraldus on kindlasti remonttööde ajal häiritud, vabandame Teie ees võimalike tee-ehitustöödega seotud ebamugavuste pärast. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusmärke.  Täielikult suletakse tänavad vaid asfalteerimistöödeks ning sellest informeeritakse Teid juba operatiivselt töövõtja poolt.

Töid puudutavates kiireloomulistes küsimustes palume pöörduda töövõtjapoolse objektijuhi poole:

Margus Viiklepp tel 56 840 511.

No comments:

Post a Comment