Friday, October 21, 2011

OÜ VSA Eesti kinnitas , et jätkab prügivedu lepingus sätestatud tingimustel

11. oktoobril kohtus Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov VSA Eesti emaettevõtte ja Tallinna Keskkonnaameti esindajatega, et arutada prügiveoga seotud olukorda Tondi-Järve piirkonnas.


Nõupidamine toimus seoses Tallinna Linnavolikogus esitatud arupärimisega, mis keskendus sellele, et prügifirma VSA Eesti on juba paar aastat tõsistes makseraskustes ja kahjumis ning Tallinna linnal ei ole mingit kriisiplaani.
Arupärimise tulemusena tekkis Kristiine linnaosa Tondi-Järve veopiirkonna OÜ VSA klientidel mure ning kohati paanika seoses lepingu väidetava katkemisega.
Täna Kristiine Linnaosa Valitsuses toimunud nõupidamisel kinnitas prügifirma omaniku volitatud
esindaja Vytenis Raičinskis, et mure teenuse katkemise osas on asjatu ning paanika taga võib näha vaid konkurentide huvi või poliitiline kemplemine. VSA omaniku esindaja kinnitas, et ettevõtte investeering Eesti turule oli märkimisväärne ning pikaajaline. Samuti kinnitas ettevõte oma soovi osaleda ka järgnevates prügiveo hangetes.
Ettevõtte võlgnevustega seonduvate probleemide osas kommenteeris firma esindaja, et ühelt poolt
on tegu tavalisest äritegevusest tingitud vaidlusega, mis on ka kohtus ning teiselt poolt peetakse hetkel
riigiga võlgade osas ajatamise läbirääkimisi, mida on veel samuti vara kommenteerida.
Kohtumisel viibinud Tallinna Keskkonnaameti juhataja Otto Popeli sõnul, ei ole lepingurikkumisi
VSA Eesti poolt fikseeritud ning hetkel ei ole ka ettevõttele selles osas etteheiteid. Kristiine
linnaosa vanema Andrei Novikovi sõnul said kohtumise tulemusena Kristiine linnaosa elanikud firma
esindaja kinnituse, et lepingupartner jätkab oma tööd kuni lepingu lõpuni ning muretsemiseks ei ole
põhjust.
Loodame, et firma peab kinni linnaosa vanemale antud lubadusest.

Nõupidamine Kristiine Linnaosa Valitsuses.

No comments:

Post a Comment