Friday, October 21, 2011

Kristiine linnaosa võitleb tööstressiga

Avasõnaga esines Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov.
11. oktoobril 2011 algas Kristiine linnaosas Euroopa Sotsiaalfondi pilootprojekti “Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas” teine etapp. Projekti eesmärgiks on Kristiine piirkonna tervist edendava psühhosotsiaalse keskkonna uuring ja teavitustöö korraldamine.

Teise etapi esimesel koolitusel osalesid Kristiine Sotsiaalmaja töötajad, kes teevad päevast päeva
oma keerulist ja väga vastutusrikast tööd. Koolituse tunnuslauseks valiti: “Oska end aidata, et olla terve
ja tulemuslik!”
Avasõnaga esines Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov, kelle sõnul teevad koolitusega alustanud
Kristiine sotsiaaltöötajad igapäevaselt oma rasket tööd teiste abistamisel ning paratamatult on oht võtta töömured koju kaasa.
„On ülimalt oluline suuta leida iseendas jõudu, et iseend aidata ning sellele ongi pühendatud koolitustesari, mis võiks olla pilootprojektiks ning tulevikus kanduda ka teistesse linnaosadesse ja linnadesse.
Uuringud näitavad, et Eesti on tööstressi tajumiselt Euroopas esirinnas. Seega on väga tähtis inimeste enesesuutlikkuse tõus, mis aitab kaasa tööturul püsimisele ning konkurentsivõime säilitamisele.
Rahulik ja stressivaba töötaja – ka see on asutuse mikrokliima seisukohast väärtus,” selgitas Novikov projekti eesmärke.
Kokku viiakse Kristiine linnaosas projektiperioodil läbi 20 koolitust, millest võtavad osa ligi 400 inimest.

No comments:

Post a Comment