Friday, October 21, 2011

Kristiine Sotsiaalkeskuse 17. hooaja avakoosolek

Kristiine Sotsiaalkeskuse 17. hooaja avakoosolek
meelitas saali puupüsti täis.
Kristiine Sotsiaalkeskus avas septembris oma uksed linnaosa aktiivsetele inimestele juba seitsmeteistkümnendat korda.

Kui esimestel tööaastatel töötati põhiliselt eakatele suunatud huvitegevuse ning tervisedenduslike
teenustega, siis tänaseks on Sõpruse pst. 5 maja 0 ja I korrusel endale koha leidnud eakad, erivajadustega inimesed, toimetulekuraskustega pered, lapsed ja tööotsijad.
Arvestades keskuses osalevate inimeste suurt hulka (2798 isikule osutatud teenuseid, 968 püsiklienti, so 210 inimest päevas) ning teenuste mitmekesisust, on elu ise näidanud vajadust hooaja alguses jagada infot kliendirühmade esindajatele, aga ka partnerorganisatsioonidele ja rahastajatele.
Kogunemisel räägiti läbi eelmisel hooajal toimunu nii arvudes kui tegevustes, kättesaadav oli maja tegevustes osalenud inimeste tagasisideküsitluse kokkuvõte. (vt http://www.kristiinesk.ee/).
Üritusel osales 58 inimest, mis näitab meie maja tugevust ja õiges suunas liikumist.
Maja tegevust juhib missioon - „Pakkuda oma klientidele individuaalsetest vajadustest
lähtuvaid, kvaliteetseid, toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid.“ Igale kliendile individuaalselt lähenedes on tagatud paindlik teenuse osutamine, lähtudes tema olukorrast ja selle võimalikust muutumisest.
Maja töötajad lähtuvad oma töös sotsiaaltöö eetikakoodeksist ning maja põhiväärtustest – ausus, hoolivus, positiivsus, arenemistahe ja koostöö.

No comments:

Post a Comment