Monday, August 29, 2011

Tööotsijate toetusgrupid Kristiine Sotsiaalkeskuses

On jälle üks tavaline esmaspäeva pärastlõuna ning Kristiine Sotsiaalkeskuses on kogunenud tööotsijate grupp koos juhendajatega. Grupp ühendab 16 inimest, kes olnud töötud 4 kuud kuni 2 aastat. Kogunetakse 10 nädala jooksul igal esmaspäeval 2 tunniks, et koos 2 grupijuhiga arutleda erinevatel teemadel.

Kersti Kask
sotsiaalpedagoog

Iga inimese jaoks on oluline jõuda oma seesmise selguseni, mida ja miks ma teen. Seepärast mõtiskletakse ka grupis küsimuse üle, miks ma tööotsijate grupis osalen. Milliseid minu vajadusi rahuldab grupinõustamine?
Valik vastustest:
- otsin tööd;
- otsin raha;
- otsin vabadust;
- otsin (inim)suhteid;
- otsin (elu)mõtet;
- otsin julgust;
- otsin ennast;
- otsin eneseteostust;
- ootan, et vaim peale tuleks. Tahaksin uuesti ettevõtlusega tegeleda ja vajan kaasinimeste tõuget selleks;
- vajan teadmist, kes ma olen;
- vajan teadmist, milleks olen valmis.
Arutledes välja toodud vajaduste üle tõdeti, et tööd on ümberringi alati. Kuid otsides raha on selge, et iga töö eest ei maksta. Raha on ka alati vähe. Kui rohkem sisse tuleb, läheb ka õige pea rohkem välja. Arutledes jõuti asjaoluni, et inimene ei taju enne ummikusse jõudmist - „elan üle oma võimete“ . Sisuliselt tuleb selle momendini elada – kus oma võimalused ületatakse.
Grupiliige räägib: „Enne grupiga liitumist, olin kaotanud oma lähedased sõbrad, kes enam mind mõista ei suutnud. Nende elurütm oli erinev minust.“ Teine grupiliige tõdes kurvalt, et nainegi kodus ei saa aru, mida ta nii rahutuna ringi tammub. Aga hing on haige, ei tunne ennast kui vaba mees. Tuleb küsimus, milleks ma siin maailmas elan, kui eneseteostusvõimalusi napib. Siin grupis mõistetakse sind, koos arutlemine abistab mõtlemisel.
Mõni kord sunnib olulisi asju läbi analüüsima või endale kui „peeglist“ otsa vaatama. Inimene vajab ju
mõõdukat sundi. Paljud inimesed ei tunne end tänapäeval vabana. Nad tunnevad end juhituna tuhandetest sundustest. Ja need ei ole ainult välised sundused, majanduslik surve, mis sunnib
ettevõtjat töökohti vähendama; ühiskondlik surve, mis meid meie vabaduses ahistab ning otsekui sunnib
valikuid tegema. Elus on kümneid olukordi, kus seisame näiliselt silmitsi olukorraga „kas see või teine“: kas jääda ausaks enda vastu ehk siis väärtustatakse oma isiklikku terviklikkust, oma isiklikke piire ja vajadusi või ohverdada oma vajadused heade suhete säilitamise nimel ehk siis allutakse välistele nõudmistele hirmust ignoreerimise või kättemaksu ees või soovist järgida üldiseid
sotsiaalseid norme. Nii mööname, et eelkõige rõhuvad inimesi sisemised sunnid. Need on hirmud, mis meie üle valitsevad. Me tunneme end sõltuvana teiste tunnustusest.
Me tunnetame, kuidas meie elu juhivad teised ja me ei ole enam vabad ise otsustama. Emotsioonid, kired, vajadused ja paljud soovid mõjutavad meid ja piiravad meie vabadust. Tekib küsimus, kuidas saavutada sisemine vabadus. Nii on töötuna äärmiselt keeruline teha otsus alustada ettevõtlust, vahetada eriala, asuda uuesti kutsekooli õppima. Kõik need otsused on seotud individuaalsete võimaluste, loovusega jne, kuid alati seotud suure riskiga, kas ühiskond vajab mind sellisena.
Grupiliige meenutas, et koolitaja/munk Anshelm Grün on öelnud: „Vabadus on üks neist paljudest
sõnadest, mis inimestes aegade algusest saadik igatsust tekitab. Südamepõhjas igatseb iga inimene võimalust olla vaba, olla vaba teiste inimeste võimust, vaba teiste arvamusest, vaba sisemistest tungidest, vaba hirmudest, vaba süümepiinadest, vaba sõltuvustest.“ Samas oleme sedavõrd vabad, kui palju lubame endale vaba olla.
Tegemist on Kristiine Sotsiaalkeskuses INNOVE rahastamisel töötava projektiga, mille sisu on tööotsijate ja töökoha kaotamise riskiga inimeste individuaalne ja grupinõustamine. Siin toodud näide on sellisest arutelu ja analüüsiga sisustatud kohtumisest. Sellised vahelduvad konkreetse infojagamisega näiteks tööõigusest või töötukassa uuematest teenustest.
Grupi kohtumiste jooksul vaadatakse läbi järgmised teemad:
1. Vajadused ja ootused
2. Võimalused ja motivatsioon
3. Tugevused, nõrkused ja väärtused
4. Stressijuhtimine
5. Suhtlemisoskused
6. Infootsing
7. Seadusandlus
8. Edukas kandideerimine

Registreerimine tööotsijate gruppidesse on alanud.
Info Kersti Kask 6512 706, kersti.kask@kristiinesk.ee.
Individuaalne nõustamine augustis.
Uued grupid alustavad septembris.

Kevadel 2011 registreerus projekti 101 inimest neist 64 naised ja 37 mehed. Koheselt langes välja 8 inimest, kes leidsid, et selline koostöövorm neile ei sobi. Suve alguseks lõpetas ning sai sellekohase tunnistuse 69 inimest. Teadaolevalt on neist praeguseks tööl 26 inimest.

No comments:

Post a Comment