Monday, August 29, 2011

ROBERT NERMAN: ”Ootan linlastelt abi!“

Robert Nerman oma raamatuga.
Eestlased on alati pidanud väga tähtsaks oma rahva, oma maa traditsioonide ja ajaloo säilitamist. Ka Kristiinel on selja taga huvitav ajalugu, mis väärib meie mällu talletamist.

Praegu tegelengi faktide, materjalide ja piltide kogumisega neljaköitelise teose „Karjamaast Kristii-ne linnaosani” jaoks. Selles sarjas püüan põhjalikult kirja panna Kristiine ajalugu.
Neljaköitelise teose esimene raamat – „Lilleküla ajalugu 1940. aastani” on juba raamatupoodidesse
ilmunud. Töötan juba teise köite kallal, milles kirjeldan Lilleküla ajaloos toimunud fakte ja sündmusi
ajavahemikul 1940-1991.
Arusaadavatel põhjustel on 1940.-1944. aasta kohta väga vähe materjale säilinud, kuid meie kui selle perioodi tunnistajad mäletame päris palju.
Seega tahaksin pöörduda Kristiine elanike, eriti põliselanike poole, et saada võimalikult palju informatsiooni selle linnaosa sõjajärgse ajaloo kohta. Ootan mälestusi Kristiines ja just Lillekülas tol ajal tegutsenud tööstusettevõtetest ja asutustest.
Usun, et linnaosa elanikud teavad väärt informatsiooni ka esimeste suurte kortermajade ehitamisest, vee- ja kanalisatsioonivõrgu loomisest, hariduse arengust ja paljust muust, mida oleks noortel huvitav lugeda nii täna kui ka tulevikus.

Kristiine Lehe toimetuselt: Head Kristiine elanikud, kindlasti on kellelgi teist säilinud nendest aegadest dokumente, suveniire, fotosid. Ajaloolisest aspektist võib see kõik olla väga tähtis ja lausa hindamatu
väärtusega.
Kui teil on soov saada Kristiinest jutustavate raamatute kaasautoriteks, pöörduge Robert Nermani poole telefonil 5561 7990 või 655 1311. E-post: robertnerman@gmail.com.

No comments:

Post a Comment