Monday, August 29, 2011

ALAEALISTE KOMISJON - kivi kingas või nurgakivi võrgustikutöös

Suvi võib olla värviline ja mitmetähenduslik nii lastele, nende peredele, kui ka ametnikele. Kas hingame kergendatult, et saab puhata või kipume pigem hinge kinni hoidma, et mingeid jamasid ei juhtuks?

Ester Põiklik
Kristiine linnaosa alaealiste komisjoni esimees

Kristiine linnaosas toimub ala-ealiste komisjoni istung reeg-lina iga kuu teisel kolmapäeval.
Komisjoni istung on kinnine ja seega on ilmselt paljudele arusaamatu, mis seal tegelikult toimub. Iga inimene tajub maailma läbi oma vaatevinkli ja tuleb tunnistada, et noor, kes meie komisjoni istungile kutsutakse, on oma mõtetes ja vahel ka tegudes ummikusse sattunud. Alaealiste komisjoni töö eesmärk on ennetada õigusrikkumisi ning aidata probleemidega alaealisel ja tema perel toime tulla. Siinjuures väike meeldetuletus, et alaealiste komisjon ei ole karistusorgan, vaid mõjutusvahendi kohaldaja.
Meedias on palju kommenteeritud alaealiste komisjoni tööd, kirutud süsteemi ja rõhutatud vajadust muuta alaealiste mõjutusvahendi seadust. Professionaalne sekkuja ja nõustaja on kriitilise mõtlemisega
paindlik, ta ei saa oodata paremaid aegu ja tõhusamaid õigusakte.
Alaealistega töötades ei saa olla pessimist, sest siis ollakse mugavustsoonis. Võtmeks töös alaealistega on võrgustikutöö. Võrgustikutöö on panustamine suhetesse, mille aluseks on usaldus. Kõik on seotud usalduse ja sallivusega. Usalduse murdmine või nulltolerants omavahelistes suhetes võib muutuda probleemiks nii laste ja noorte hulgas, pereringis kui ka spetsialistide seas.
Alaealiste komisjoni sattunul on hirm või häbi, sageli mõlemad. Öeldakse, et häbist saab läbi, kui sa ise seda tahad. Komisjoni istungil ei istu ümber laua kohtumõistjad, vaid spetsialistid, kes on valmis
alaealist ja tema lähedasi suunama õigete valikute tegemisel. Selleks, et mõjutusvahend, mis noorele määratakse, leevendaks probleemi, on vaja perekonna toetust ja noore valmisolekut kokkulepetest kinni
pidada. Iga inimene on eriline, ühte inimest on võimalik kahekümne minutiga innustada õiguskuulekat elu maitsma, teist aga mitte. Valikute küsimus. Aastate jooksul on tekkinud ka mõned „kuldkliendid“,
kes hoiavad alaealiste komisjoni oma „tegemistega“ kursis. Selleks, et toimuks muutus, peame me ise kõigepealt muutuma: kui me teeme täna midagi, mida teised ei tee, siis me võime homme omada midagi, mida teised ei oma...
Mul on rõõm, et Kristiine alaealistega töötavad sarnaste väärtustega spetsialistid, mis lihtsustab suhtlemist, mõistmist ja sekkumist. Väga oluline on kiire ja professionaalne tegutsemine, hea koostöö lastekaitse, politsei, tugiteenuste, noortekeskuste, haridus-, meditsiini- ja rehabilitatsiooniasutuste
ning probleemidesse sattunud perede vahel.
Kristiine Linnaosa Valitsuse ala-ealiste komisjonil on selle aasta ennetustegevuse kavas lastele ja noortele elustiiliseminar Meie Noored Tallinnas, 20. oktoobril kell 17.00 Solarises. Vastavalt vajadusele toimuvad seikluskoolitused riskirühma noortele, ennetusteemalised kohtumised ja teavitamine, koolilepitamine, agressiivsuse leevendamise treeningud ning linnalaager.
Lastevanematele on sügisel algamas vanemate kool, mis toimub Kristiine Sotsiaalkeskuses kahes grupis: eesti ja vene keeles.
Kogukonnale soovin rohkem mõistmist, mitte hukkamõistmist.
Suur tänu võrgustikule, lastele ja noortele, kes on läbinud oma õppetunni ja jaganud seda sõpradega turvalise elustiili nimel.
Aitäh lapsevanemad, kes te olete olnud headeks partneriteks otsuste vastuvõtmisel teie lapse mõjutamise nimel.
Minu lugupidamine kolleegidele, koostöö teiega on nauding, nii palju on teilt õppida meie ühise kasvu nimel.

No comments:

Post a Comment