Thursday, December 16, 2010

Rõõmuhetked hallis argipäevas

18. novembril kogunesid Puuetega Inimeste Koja suures valgusküllases saalis Kristiine Sotsiaalkeskuses „Programmipõhine nõustamisteenus – pilootprojekt Harjumaa tööturu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks / taastamiseks“ lõpetanud. Antud projekt toimib Euroopa Sotsiaalfondi ja Kristiine Linnaosa Valitsuse rahastusel Kristiine Sotsiaalkeskuses (Sõpruse pst 5).

Kersti Kask
Kristiine Sotsiaalkeskus,
sotsiaalpedagoog

Ürituse avas oma etteastega tööotsijate lauluklubi vabatahtliku Ülo Vihma juhtimisel. Südamlike ja ühistegevusele innustavate mõtetega tervitasid üritusele kogunenuid Kristiine linnaosavanem
Mihhail Korb ja Riigikogu liige Lauri Laasi. Meeleoluka muusikalise kingitusega esinesid töötutele vennad Mart ja Jaak Johanson. Kingituseks Kristiine linnaosavalitsuse poolt said kõik lõpetanud ka 2 pääset teatrisse.
Antud programmi puhul on tegemist esimese sessiooni lõpetanutega. Analoogilisi on tulemas veel kolm. Esimene sessioon arvudes: Osales 87 inimest, kellest 40 olid mehed ja 47 naised. 72 osalenut olid töötud, neist 52 pikaajalised töötud, 8 õppisid ja 7 olid projekti alguses määratlemata staatusega. Vanuseline jaotuvus: 15-2 aastaseid 10, 25-49aastaseid 42, 50-54aastaseid 23 ja 55-64aastaseid 12.
Eesti keel oli emakeeleks 53 projektis osalenul. Eesti keelt mittevaldavaid oli 26. Haridustase: alg- või põhiharidus 16, keskharidus (sh eriala omandamine koos keskharidusega) 47, peale keskharidust omandatud kutseharidus 11 ja kõrgem haridus 13.
Kursuse alguses määratles end sotsiaalsete või majanduslike raskustega isikuteks 67 osalejat.
Siiski ei jõudnud tunnistusteni mitte kõik osalejad. Katkestamise põhjused olid erinevad. Raske või kroonilise tervisehäda tõttu katkestas 6 inimest.
Teadmata põhjustel katkestas 6 inimest. Lühendatud programmi läbis 7 inimest, kes asusid tööle. Samas läbis ka 5 inimest programmi täismahus, samas saades programmi ajal tööle.
Nende tööandjad olid sedavõrd mõistvad, et lubasid programmis lõpuni osaleda või võimaldas seda graafikujärgne töötamine. Kahel juhul katkestati programm asudes õppima teise tööturu aktiivsesse meetmesse. Programmi järgselt on teistesse tööturu aktiivsetesse meetmetesse suunatud veel kümmekond inimest. Programmist lähemalt: http://kristiinesk.ee/
Eesmärk on:
• suurendada konkurentsivõimet tööturul;
• kasvatada töötuks jäänud inimese enesehinnangut ja reaalsustaju;
• selgitada töötutele tööandjate ootusi ning tööotsijatele esitatavaid nõudmisi;
• puhtpraktiliste oskuste andmine ja tugevdamine.
Töö toimub kuni 15liikmelistes väikerühmades psühholoogi ja sotsiaaltöötaja juhendamisel. Teematsüklid on järgmised: vajadused ja ootused; võimalused ja motivatsioon; tugevused, nõrkused ja väärtused; toimetulek pingeolukorras; suhtlemisoskused; infootsing; edukas kandideerimine.
Lisaks sellele on kaasatud koostööpartnerid loengutega.
Koostööpartnerist Harju Arendusja Ettevõtluskeskuse juhataja Kaupo Reede selgitas oma ettevõtlusnõustamise tähtsust tänases majandus- ja tööhõivesituatsioonis. Loengul andsid ettevõtlusvaldkonna praktikutest konsultandid ülevaate ettevõtluspõhimõtetest ning alustamisega seotud toetusvõimalustest. Teemast huvitatud suunati konsultantide toel ideedest
äriplaane vormistama ning ettevõtlustoetusi taotlema. Kaupo Reede sõnul annab praegune tööhõivesituatsioon ettevõtlussoodumusega inimestele võimaluse oma seni teostamata äriideed
realiseerida. Pikaajalisele eksperdikogemusele tuginevalt usub Reede, et projekti 240 osalejast vähemalt 10 omavad potentsiaali areneda tugevaks eraettevõtjaks.
Koostööpartneri Tööinspektsiooni juristi Meeli Miidla-Vanatalu loengud olid osalejate seas väga populaarsed. Elevust tekitas töötukassa esindaja Tiiu Vilmsi külaskäik.
Projekti kontaktisikuna pean oluliseks ka ühist muuseumis käiku, riigikogu külastust ning tööotsijate lauluklubi tegevust.
Sel korral suunasid programmi inimesi Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, Töötukassa, Harjumaa valdade sotsiaalnõunikud.
Infot programmi kohta sai ka Kristiine ajalehest ning nii mõnigi kuulis infot tuttavatelt või leidis selle ise Kristiine Sotsiaalkeskuse kodulehelt: http://www.kristiinesk.ee/
Detsembris algas uus registreerimine programmi teise tsüklisse, mis kestab jaanuarist aprillini. Kui tead inimesi, kellele programm suunatud, anna neile info edasi.
Lõpetada tahan ühe oma grupinõustamises osalenud naise sõnadega: „Tead Kersti, mu elu on olnud tume ja hall juba mõned aastad, aga sel 18. novembri õhtul tundsin ennast ülevoolavalt õnnelikuna.“
See ongi see, mida me kõik vajame oma energialaengu taastamiseks – positiivne emotsioon. Teadmine, et olen tubli ja suudan saavutada elus veel palju olulist.
Projekti kontaktisik: Kersti Kask, tel 6 512 706, Kersti.Kask@kristiinesk.ee

No comments:

Post a Comment