Thursday, December 16, 2010

Küsisite? Vastame!

Tänavu sügisel toimusid Kristiine Linnaosa Valitsuse spetsialistide järjekordsed kohtumised Kotka, Spordi, Tedre, Kuldnoka tänavate ning Järve asumi elanikega. Siit leiate vastused kõige sagedamini esitatud küsimustele.

1. Tedre, Kotka ja Spordi tänavate vahele jääva siseõue valgustuse väljaehitamine Siseõuevalgustuse projektis ette nähtud lahendus ehitatakse välja pärast siseõue planeeritud haljastustööde lõpetamist. Novembrikuu jooksul rajatakse siseõue ajutine valgustus. Olemasolevate elektripostide külge paigaldatakse siseõue poole suunatud valgustuskonsoolid.
Valgustite paigaldamist korraldab Tallinna Kommunaalamet.

2. Tedre tänava rekonstrueerimine
Tedre tänava projekteerimine oli vahepeal peatatud, kuna tekkisid lahkarvamused teeäärse kraavi ja puude säilitamise osas. Osa elanikke oli kõnnitee poolt ning olid selle nimel nõus ohvriks tooma vanad puud. Osa ei nõustunud mingil juhul puude mahavõtmisega. Selguse saamiseks viis linnaosavalitsus läbi küsitluse. Tuli välja, et valdav enamus elanikkonnast on puude mahavõtmise ja kõnniteede rajamise poolt, tähendab tänavalõigu rekonstrueerimise pooldajad. Tänavalõigu projekteerimine on taaskäivitunud
ning eelarveliste vahendite olemasolul lülitatakse rekonstrueerimine Tallinna Kommunaalameti
töökavva.

3. Kotka ja Tedre ristmiku lähistele rajatav jalakäijate tunnel
Korraldamata raudtee ületamine on elanikele ohtlik. Esmajärjekorras peab Kristiine LOV vajalikuks tunneli rajamist Tedre-Kotka ristmiku lähistele, sest lubamatu raudteetammi ületamine on seal kõige intensiivsem ja ohtlikum. Oleme seisukohal, et tunnel tuleb rajada sedavõrd lai, et võimaldaks ka jalgrattaga liigelda.
Tunneli projekteerimine on juba käivitunud. Eelprojekti koostas Teedeprojekt OÜ. Tööprojekt on koostamisel, projekteerib K-Projekt AS. Käesoleva aasta detsembris pannakse paika Tallinna 2011. aasta investeeringute objektiline jaotus. Siis selgub, kas tunneli rajamisega on võimalik järgmisel aastal alata.

4. Kotka 14 ja Spordi 13 vaheline sissesõit
Kuna sissesõit asub korteriühistute maadel, siis peaksid korteriühistud osalema „Hoovid korda“
projektis, korrastades sissesõidu ja parkimisalad. Projekti “Hoovid korda” raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamute õuealade heakorrastamiseks. Toetust võib taotleda Tallinna linnas tegutsev korteriühistu, kes vastab korras sätestatud nõuetele (Tallinna Linnavalituse 22.03.2006 määrus nr 22). Toetust antakse korteriühistule kuni 70% projekti maksumusest.
Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 250 000 krooni aastas ning 625 000 krooni kolmel järjestikusel aastal kokku. Toetuse taotlemiseks esitatakse taotleja asukohajärgsele linnaosavalitsusele hiljemalt märtsikuu kümnendaks tööpäevaks toetuse taotlus (edaspidi taotlus) vastavalt § 7 esitatud nõuetele. Kristiine Linnaosa Valitsuses annab „Hoovid korda“ projekti jaoks vajalikku informatsiooni pr Marje Rohtla, telefon 645 7119, meiliaadress marje.
rohtla@tallinnlv.ee

5. Mänguväljakud ja koerte jalutusväljak
Kotka-Spordi-Tedre sisehoovis hooviala heakorrastamise jaoks on 2008. aastal koostatud projekt. Projekteerijaks oli OÜ Kivisilla ja lahenduse teljeks oli mänguväljaku
ühendamine puhkealaga. Puhkeala pakuks võimalusi nii noortele kui ka vanadele. Seal oleks võimalik istuda, lugeda, petanki mängida. Puhkeala, mänguväljakud ja kõnniteed on piiratud pügatud hekiga. Koerte jalutusväljak ei ole sisehoovi planeeritud.
Koerte jalutusväljaku võiks planeerida Asula tn maa-alale. Peale jalakäijate tunneli rajamist saaks linnaosa elanikud oma lemmikutega otse koerte jalutusväljakule.

6. Kotka 12 staadion
Vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu plaanidele rajatakse aadressile Kotka 12 noorte treeningväljak. Tulevane staadion peaks saama päris murukatte. Püsivaid rajatisi ja hooneid staadioni juurde ei rajata. Püstitatakse kergtribüün, mis on teisaldatav ja mille kõrgus ei ületa 4 m ning
staadioni äärde paigutatakse 3 konteinertüüpi riietusruumi mõõtmetega 3 x 10 m. Kogu staadioni ümbrus korrastatakse ning haljastatakse.
Võimaluse korral saavad staadionit kasutada ka kohalikud elanikud.
Eesti Jalgpalli Liit loodab staadioni valmis saada 2011 suveks.

7. Vindi tänav
Vindi tänav rekonstrueeritakse 2011. aastal. Esialgu oli plaanis töid teostada 2010. aastal, kuid AS Tallinna Vesi rekonstrueerib 2011.aastal Vindi tänava vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.
Loogiline on seejärel rekonstrueerida ka sõidutee.

No comments:

Post a Comment