Thursday, December 16, 2010

Mihhail Korb on Tallinnas populaarsuselt teine linnaosavanem

Tallinlaste linna juhtimisega rahulolu uuringust selgus, et üle poole linlastest on linna juhtorganite tööga rahul.

Tallinna linnavalitsuse tööga oli rahul 55% küsitletuist, linnavolikogu tööga 57%, linnaosavalitsuste tööga 64% ja halduskogude tööga 56% küsitletuist.
Linnajuhtidest ülekaalukalt tuntuim on linnapea Edgar Savisaar, keda teadis 97% küsitlusel osalenuist. Küsitluse ajal veel abilinnapea ametis olnud Jüri Pihli nimi oli tuttav 77% ja abilinnapea Deniss Boroditši nimi 75% küsitletuist, järgnesid Merike Martinson 68%-ga ning Taavi Aas ja Yana Toom võrdselt 63%-ga. Linnavolikogu esimeest Toomas Vitsutit teadis 67% ning aseesimeest Jaak Jusket 39% küsitletuist.
Linnaosavanemaist oli 90%-ga ülekaalukalt tuntuim Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev, järgnesid Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb 79%-ga ja Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra 77%-ga. Halduskogude juhtidest oli 73%-ga tuntuim Põhja-Tallinna halduskogu esimees Vladimir Velman. Linnaosajuhtide tööga ollakse üldiselt rahul, rahulolematuid on sõltuvalt linnaosast vaid 12-26% jagu.
Novembri teisel poolel läbi viidud telefoniküsitlusel osales 751 üle 15-aastast tallinlast. Uuringu viis Tallinna Linnakantselei tellimusel läbi Faktum & Ariko OÜ.
Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda internetiaadressilt http://uuringud.tallinnlv.ee/document.aspx?id=11087.

No comments:

Post a Comment