Friday, October 22, 2010

Koolitus „Kristiine Linnaosa Valitsuse ühtne meeskond“

Maailma ühe edukaima kaubaketi omanik Stew Leonard pidas oma edu aluseks põhimõtet –suurepärane koht ostmiseks saab olla vaid siis, kui see on suurepärane koht töötamiseks. Linnaosavalitsuse töötajatel oli soov testida, kuidas töötab linnaosavalitsuse meeskond ning tuletada meelde vanu tarkusi ja saada juurde uusi teadmisi.

Sirje Laidinen
Kantselei peaspetsialist

Koostati projekt, mis sisaldas kolmest moodulist koosnevat 4-päevast meeskonnatöö koolitust. Kaks päeva oli planeeritud linnaosavalitsuse ja struktuuriüksuste juhtidele juhtimispõhimõtete ja juhi rolli käsitlemiseks ning kaks päeva kogu Kristiine Linnaosa Valitsuse kollektiivile meeskonnatöö põhimõtete käsitlemiseks.
Et linnaosavalitsuse eelarves ei ole meeskonnatöö koolituse läbiviimiseks piisavalt vahendeid,
siis otsustati küsida koolituse korraldamiseks abi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Linnaosavalitsus esitas taotluse Riigikantseleile Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme
„Avalike teenistujate, kohaliku omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja
arendamine“ vahenditest koolitusraha saamiseks. Koolitusvajaduse põhjendus oli ilmselt nii veenev, et esitatud taotlus rahuldati.
Koolitaja leidmiseks pöörduti mitme koolitusfirma poole. Pakkumise esitanud koolitusfirmadest
osutus kõige sobivamaks eTraining OÜ pakkumine. Koolitused linnaosavalitsuse meeskonnale korraldas eTraining OÜ hotellis Salzburg. Õppepäevad osutusid huvitavateks ja kasulikeks kõigile osalejatele, ka neile, kes suhtusid ettevõtmisse algul ehk veidi skeptiliselt.
Ilmsiks tulid nii mõnedki probleemid, mida ei osatud seni teadvustada. Selgelt tulid välja
kollektiivi valupunktid ja töökorralduse nõrgad kohad. Koolituselt saadi kaasa häid nõuandeid, kuidas nendest üle saada, kuidas olemasolevaid probleeme lahendada ja uute tekkimist juba eos vältida.
Samas oli rõõm tõdeda, et üldkokkuvõttes on linnaosavalitsuse töötajates ja nende töös väga palju positiivset ja rahulolu väärivat.
Meeskonnatöö koolituse kõige tähtsam tulemus on see, et koolitus ei piirdunud ainult nelja
päevaga, vaid annab kõne- ja mõtteainet veel siiani. Selgitanud välja kitsaskohad juhtimises,
kommunikatsioonis ja organisatsiooni toimimises, töötatakse nende likvideerimise eesmärgil
kogu kollektiivis, nii juhtkonna tasandil, kui ka eraldi struktuuriüksustes.
Koolitusel osalenud on korrastanud oma teadmised meeskonna toimimisest ja paremini mõistnud oma rolli meeskonnaliikmena, teadvustanud, millisel määral on iga meeskonna liige vastutav meeskonna tõhusa ja efektiivse toimimise eest.
Saadud teadmised aitavad paremini töötada ühtse meeskonnana linnaosa elu paremaks muutmisel ja linnaosa elanikega parema kontakti saavutamisel.
Kindlasti on linnaosa elanikul ka hea Kristiines elada, kui linnaosavalitsus on suurepärane koht
töötamiseks.

No comments:

Post a Comment