Wednesday, January 9, 2013

Tedre ja Vindi tänava elanike südikus viib sihile


Arvo Sarapuu
Tallinna abilinnapea
Tänavu lõppesid kauaoodatud remonditööd Vindi ja Tedre tänaval. Ent nüüd oleme võtnud südameasjaks, et saaks lahendatud ka piirkonna sisekvartalite parkimisprobleemid ja kõnniteede olukord.Aastaid on Vindi ja Tedre tänava vahel asuvad kortermajad tähelepanu juhtinud hoovialal vajaka jäävate puuduste üle: parkimisprobleemid, kõnniteede vilets olukord, jalakäijate ohutu liiklemise tagamine jms. Eelmainitud probleemid puudutavad konkreetselt Nõmme tee 19, 23, 23a, Tedre 36, Vindi 16, 18 ja 18a korteriühistuid. Tegemist on suurte kortermajadega ning seega puudutab probleem sadu elanikke.Novembri lõpus kohtusin ka eelmainitud korteriühistu esindajatega, kes tutvustasid probleeme lähemalt ja pakkusid ka omapoolseid lahendusi. Nii peavad elanikud suurimaks probleemiks jalakäijate ohutut liiklemist kõnniteedel, auklikke tänavaid, pidevat probleemi parkimisega jms. Ühtlasi tekitab elanikes „peavalu“ vahetusläheduses asuv kauplus, mis tekitab piirkonnas täiendavat liiklustihedust, kaubaautod ohtlikke olukordi jalakäijatele jne. Olgu öeldud, et möödunud kuul toimunud kohtumisel oli esindatud ka nii kaupluse kui ka selle kinnistu esindaja, kes on eelmainitud probleemidest ka teadlikud. Teadaolevalt on parkimisprobleemid ja jalakäijate turvalisus probleemiks paljude kortermajade hoovi-õuealal, ent alati on oluline elanike enda initsiatiiv ja järjekindlus. Seepärast soovin tunnustada ka eelnimetatud korteriühistute juhte, kellega koostöös ja visa järjekindlusega oleme eesmärgile lähemal kui kunagi varem. Loodan siiralt, et ühise jõupingutuse tulemusena saab tuleval aastal Vindi ja Tedre tänava piirkonna elanike probleem lahendatud. Selleks on eskiisprojekt juba valmis, ent enne selle kinnitamist tuleb see veel üheskoos korteriühistute esindajatega üle vaadata. Nähes, kuidas inimesed pingutavad, võtan selle hoole oma kanda.

 

No comments:

Post a Comment