Wednesday, January 9, 2013

"Kateriine" sünnipäevapidu


Kateriined
Kristiine Sotsiaalkeskuse seeniortantsurühm Kateriine sai juba 10-aastaseks. Seda esimest ümmargust tähtpäeva tähistati tavalisest suurema pidulikkusega. Tantsurühma õnnilema ja peost osa saama olid tulnud lisaks oma maja rahvale linnaosa vanem Andrei Novikov,  sõpruskollektiivid, „Tantsurõõm“ Nõmmelt ja „Pihlakobar“ Lasnamäelt , samuti sõbrad, kes aastate jooksul tantsurühma tegemistes kaasa löönud.  Nagu õigel sünnipäevapeol ikka, lauldi ka sellel peol sünnipäevalaule, mille eeslauljateks olid tööotsijate laulu ja lustiseltsi „Saab ikka“ liikmed.

Loomulikult said külalised nautida ka sünnipäevalaste laia tantsurepertuaari, alates polkast ja seltskonnatantsudest kuni tantsurühma ja juhendaja Ann Alase lemmikute, ladina tantsudeni. Ürituse tegid veelgi südamlikumaks tantsijate isiklikud ajaloolised meenutused “Kateriine” loomisest, tähtsamatest esinemistest ja saavutustest. Pidu jõudis haripunkti, kui põranda hõivasid külalised ja hällilapsed korraga ühistantsude keerises. Lõpuvalssi tantsimas nähti teiste külaliste hulgas koguni linnaosavanemat ennast.

Kateriine” juubelipeol oli igati näha, kuidas vastab tõele mõttetera: “Tants me muresid vähendab, tants me rõõmusid ühendab, argipäevade hallkangast lühendab.”

No comments:

Post a Comment