Friday, April 20, 2012

Tallinlased soovivad tasuta sõita. Mis edasi?

Andrei Novikov
Kristiine linnaosa vanem
Hiljuti läbi viidud küsitlus näitas, et kolm neljandikku küsitluses osalenud tallinlastest toetab tasuta ühissõidukite ideed. Peale selle, et antud küsitlus oli ulatuslik selles osalenud inimeste poolest, tekitas see ka ühiskonnas kõige suure arutelu.

Küsitlus viidi läbi eesmärgiga uurida välja Tallinna linna elanike arvamus tasuta ühistranspordi kehtestamisest pealinnas 2013. aastast. Nüüdseks on teada, et 75% vastanutest toetasid projekti. Linn on oma hinnangu võimalikele riskidele, eelistele ja puudustele juba koostanud ning saab hakata projekti ette valmistama. Eelkõige tahaks märkida, et tallinlaste kõrge aktiivsus näitas selgelt – inimesed tahavad küsitluses osaleda vahetult neid puudutavate küsimuste otsustamises. Märkimisväärne oli küsitluses osalenud inimeste arv – 68 059 (see number ületab drastiliselt eelmiste küsitluste osalejate arvu). Kusjuures, oma arvamuse avaldajaid oli palju rohkem, kuid osaleda said ainult Tallinnas registreeritud elanikud. Tasuta Tallinna ühistranspordi teema puudutab eranditult ainult pealinlasi. Mida tasuta ühistransport meile annab?

Tasuta lõunast...
Eelkõige tuleb endale teadvustada, et piletite müügist saadud tulu katab ainult kolmandiku ühissõidukite kuludest, ülejäänud raha tuleb linnaeelarvest. Piletite müügistatistika näitab, et ainult 8% Tallinna ühistranspordi kasutajaid tasuvad oma kulud ise, 36% sõitjatest on tasuta sõiduõigus, 21% sõitjatest on üks või teine soodustus. Eestis saab ühistranspordis tasuta sõita 17 kategooriat elanikke ning sooduspiletiga 6 kategooriat elanikke. Isegi 30-päevast kuukaarti võib nimetada soodustuseks, kuna tarbija jaoks on see tavahinnast odavam. Seetõttu spekuleerida teemal „kust võetakse raha tasuta ühistranspordiks”, või meenutada pidevalt „tasuta lõunaid pole”, on kohatu. Raha võetakse sealt, kust ka praegu – linna eelarvest.

Olgu midagigi tasuta
Just selliselt olid häälestunud enamik küsitluses osalenud inimesi. Kui imelik see ka poleks, väga aktiivselt hääletasid tasuta ühistranspordi poolt pensionärid, kes saavad niigi tasuta sõita. Oma otsust põhjendasid nad nii: „Kuigi meile ei ole seda enam vaja, muretseme oma laste ja lastelaste eest”. Kui küsida, kes võidab tasuta ühistranspordist, on vastus selge: eelkõige on see kaudne abi paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele. Kahjuks viimaste arv pidevalt kasvab, nagu suureneb ka töötute arv. Kui pere sissetulek koosneb laste abirahast ja töötu abirahast, siis tasuta ühistransport on sellele perele suureks abiks kulude kokkuhoius. Tasuta ühistranspordi plussiks on kaelukeskkonna paranemine. Eeldatakse, et hulk autoomanikke istub samuti ühistransporti, mille tulemusel vähenevad ummikud ja kõik sellega kaasnev. Iseenesest ei motiveeri tasuta sõidu võimalus kedagi ühistranspordis liiklema, kuid koos teenuse kvaliteedi paranemisega oleks motivatsioon suurem. Kui autode arv pealinna teedel väheneb, võib rääkida teede kvaliteedi, liiklustingimuste ja linnaõhu paranemisest.

Asotsiaalid
Need, kes on tasuta ühissõidukite vastu, põhjendavad oma seisukohta peamiselt sellega, et siis ei saa keegi enam kodutuid ühissõidukitest välja ajada. Selline arvamus on põhjendamatu, kuna antud kodanike kategooria ei vaevu ka praegu piletit ostma, sõites tasuta. Lisaks ei tühista tasuta sõit veel ühissõidukite kasutamisreegleid, mis sätestavad, et ühissõidukis on keelatud viibida alkoholijoobes ja määrdunud riietes isikutel. Need reeglid jäävad kehtima ka edaspidi, mistõttu korralikel sõitjatel, ühistranspordi juhil ja munitsipaalpolitsei töötajatel on täielik õigus paluda sellistel sõitjatel väljuda.

Ainult tallinlastele
Tasuta ühistranspordi idee seisneb selles, et tasuta sõidu õiguse saavad ainult Tallinnas registreeritud isikud. Nagu küsitluse käigus selgus, elab pealinnas päris palju neid, kes ei ole Tallinnas registreeritud. Nemad ning ülejäänud Eesti elanikud õigust tasuta transpordile ei saa. Miks? Põhjus on lihtne: tasuta ühistransport Tallinnas ei saa olla tasuta kõigile Eesti elanikele. Kõik sõltub sellest, kes teenuse eest maksab – omavalitsus või riik. Kui Tallinn maksab enda eelarvest, siis on loogiline, et teenust võivad kasutada ainult pealinlased, kes maksavad linnale makse. Teisisõnu, kui soovid sõita Tallinnas tasuta, registreeri end linna elanikuks. Kui ei soovi end registreerida ja makse maksta – osta pilet. Valikuvõimalus on loogika ja seaduse raames. Registreeritud Tallinna elanike arv suurendab linnaeelarve tulubaasi, seega ka vahendeid, mis eraldatakse tasuta ühistranspordi toetamiseks.

No comments:

Post a Comment