Friday, April 20, 2012

Põlvkondade lõimumise aasta

6. septembril 2010 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pühendada 2012. aasta „Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastaks“.

Euroopa aastad on suunatud teadlikkuse tõstmisele konkreetsetest teemadest, mis on Euroopa kodanikele
olulised. Aastal 2012 on fookuses rahvastiku vananemine ning sellest tulenevad väljakutsed ja võimalused
ühiskonnale. Eriline tähelepanu on suunatud põlvkondade vahelisele lõimumisele.
Teada on, et rahvastik vananeb kogu Euroopa Liidus. Alates 2012. aastast väheneb tööealise elanikkonna
arvukus ning üle 60-aastaste arv kasvab. Kõige kiirem vanemaealiste arvu kasv toimub aastatel 2015-2035,
kui nii öelda beebibuumi põlvkond jõuab pensioniikka. Need kirjeldatud sündmused võivad põlvkondadevahelist solidaarsust vähendada ja seda eelkõige jätkusuutliku pensionite ja tervishoiusüsteemi rahastamise vaatenurgast. Samas jääb tihti tahaplaanile vanemaealiste potentsiaal,
millega ühiskond peaks arvestama.
Aktiivsena vananemine tähendab head tervist vanemas eas ning täisväärtusliku liikmena ühiskonnas osalemist,
tundes enam rahuldust oma tööst, olles sõltumatum igapäevaelus ning aktiivsem kodanikuna.
Aktiivsena vananemise aasta annab võimaluse teadlikkuse tõstmiseks ja heade praktikate esile tõstmiseks. Rohkem tähelepanu soovitatakse pöörata põlvkondade vahelise sidususe, kogemuste vahetamise peale, investeerida ühistegevustesse ning koos vaba aja sisustamisele.
Kristiine Sotsiaalkeskus on koht, kus aastaid on külg külje kõrval teenuseid osutatud eakatele ja lastele.
Koos on tähistatud tähtpäevi ja kuulatud kontserte.
Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastat tähistatakse koos oma partneritega.
Kevadise ühisüritusena on aprilli kuus Kristiine Sotsiaalkeskuses avatud Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstimaja õpilaste tööde näitus, kuhu olete kõik oodatud tööpäeviti 9.00-16.00.
Sügiseks on planeeritud ühisnäitus ja tegevused koondnimetuse all jutustan oma lugu. Noored otsivad
oma suguvõsa pärimusi ja eakad saavad võimaluse tuletada meelde oma lapsepõlvelugusid ning jagada neid
noortega. Mis vormis ja kuidas kõik teoks saab pole veel teada, sest tegemist on ju avatud loovusega. Üks
on aga juba praegu selge, kogu „lugude jutustamise“ protsessi tulemit saate näha näituse vormis sügise algupoolel.
Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstimaja õpilaste tööde näituse avamisel esinesid sama kooli Muusikamaja õpilased.

Kontsert võeti näituse avamisel osalenute poolt hästi vastu.

Olete näitusele oodatud tööpäeviti 09.00-16.00.

No comments:

Post a Comment