Friday, April 20, 2012

Lööme linna läikima!

Tallinnas käib igakevadine suurpuhastus. 14. aprillil alanud heakorrakuu kestab kuni 12. maini ja lõpeb Kristiine kevadlaadal Tondimõisa pargis.

Selle aasta heakorrakuu lööklauseks on “Lööme linna läikima!“. Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on tänavu heakorrakuu kampaania eesmärk teha pealinn puhtamaks ja ilusamaks Tallinna päevaks, 15. maiks.
Iga linnaosa valis kampaania jaoks endale kindla sihi, millele pööratakse heakorrakuu ajal rohkem tähelepanu. Kristiine linnaosas on see „Aed linna südamesse!” – jäädakse truuks oma ajaloolisele omapärale.
Heakorrakuu eesmärk on linna koristamine talvisest prahist koostöös erinevate ametite, töötute ning sotsiaalsetel töökohtadel töötavate inimestega, linlaste kaasamine oma koduümbruse heakorrastamisse, linlaste keskkonnateadlikkuse arendamine läbi linnaosavalitsustes toimuvate infotundide, “Heakorra ABC” infovoldiku jms kaudu.
Reedel, 27. aprillil toimuvad ülelinnalised talgud, kuhu kaasatakse ka koolid ja lasteaiad. „Peamine suund heakorrakuul on nurgataguste prügilate likvideerimine ning selleks korraldatavad talgud“ märkis abilinnapea Arvo Sarapuu. “Heakorrakuu jooksul toimub veel mitmeid heakorratalguid üle linna, mida korraldavad linnaosavalitsused koostöös mittetulundusühingute, lasteasutuste ja korteriühistutega“.
On aga veel üks tähtis asi: soditud ja määritud erinevate linna käes olevate rajatiste puhastamine. Kristiine
linnaosa puhastab omal kulul grafiti oma haldamisel olevatelt hoonetelt, laste mänguväljakutelt jm. Eraomandis
majade grafitist puhastamine on omanike ülesanne. Grafiti olemasolust informeerib linnaosavalitsus nii
hoonevaldajat kui munitsipaalpolitseid.
Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet.
Tallinnas hakati kevadisi heakorrakuid ametlikult korraldama 21 aastat tagasi. Tallinna linnavalitsus kuulutas
3. aprilli 1991. a. otsusega nr 79 aprillikuu heakorrakuuks. Hiljem kujunes välja traditsioon lõpetada heakorrakuu tegevused Tallinna päevaks.
Kõik heakorrakuu üritused on tasuta. Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt
www.tallinn.ee/heakorrakuu.
Heakorrakuu pidulik lõpetamine toimub laupäeval 12. mail Kristiine kevadlaadal Tondimõisa pargis, Nõmme tee 107, kus autasustatakse kõige aktiivsemaid heakorrakuust osavõtjaid. Meeleolu hoiab üleval
ansambel Apelsin.


Kristiine linnaosa talgud toimuvad 27. aprillil algusega kell 14.00 Sõjakooli pargis (Tondi kasarmute taga). Talgulistele tagatakse töövahendid ja -kindad. Talgute lõpus, orienteeruvalt kell 16.00 pakutakse talgulistele suppi, teed ja pirukaid. Kõik on oodatud kaasa lööma.

No comments:

Post a Comment