Wednesday, March 21, 2012

Tallinna MTÜ-dele avati taotluste esitamise portaal

Alates veebruarikuust saab mittetulundustegevuse toetuste taotlusi esitada internetis aadressil: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

Iseteeninduskeskkonda sisenemine toimub ainult ID-kaardiga. Pärast sisselogimist saab taotleja täita toetuse ankeedi ja esitada selle sobivasse linna ametiasutusse. Lisaks on taotlejal võimalik jälgida taotluse menetlemist ja üles laadida nõutavaid dokumente (tegevuse kirjeldus, allkirjastatud leping, aruanne vm).
Samuti on nii taotlejail kui ka teistel huvilistel võimalik näha, millistele projektidele on Tallinna linna asutused
toetusi jaganud.
Nimetatud teabe leiab mittetulundustegevuse registri avalikust vaatest aadressil: http://mittetulundustoetused.tallinn.ee/.
Iseteeninduskeskkonna ja eraldatud toetuste info on valdkondade ja linnaosade kaupa kättesaadav
ka Tallinna linna kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/mittetulundus ning Kristiine linnaosa veebilehelt: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Mittetulundustegevuse-toetamine-2.

No comments:

Post a Comment