Wednesday, March 21, 2012

Kristiine Sotsiaalkeskuse 17. sünnipäev!

Kristiine Sotsiaalkeskuse hoone.Teisipäeval, 20. märtsil tähistas Kristiine Sotsiaalkeskus sünnipäeva.

1995. aastal avas uksed Kristiine linnaosa eakate tegevuskeskus, algse nimetusega Kristiine Pensionäride
Päevakeskus. Palju aastaid tegutses keskus eakate huvikeskusena. Käidi huviringides, loengutel, tervisepäevadel, koosviibimistel. Traditsioon oli ka tähtpäevade tähistamine.
2003. aastat võib nimetada Kristiine Pensionäride Päevakeskuse murranguaastaks.
Asutuse nimetuseks sai Kristiine Sotsiaalkeskus. Seitsme tegutsemisaasta käigus ilmnes vajadus pakkuda eakatele huvitegevuste kõrval erinevaid igapäevaelu toetavaid sotsiaalteenuseid.
2003-2005. aastal arendati välja ja alustati mitmete integreeritud hoolekandeteenuste osutamist eakatele ja toimetulekuraskustes isikutele (pesupesemise-, duši-, toitlustus- ja muud tugiteenused), kehtestatud hinnakirja alusel.
2005. aasta lõpus alustati laste päevakeskuse teenuse pakkumist toimetulekuraskustes lastele ja peredele.
Aastate möödudes ja seoses sotsiaalteenuste vajaduse suurenemisega hakati panema rõhku mitmesugustele teenustele. Keskuse nimetus on muutunud, tegevus on laienenud ja keskus elab – elab oma rõõmsat, aktiivset ja tegusat igapäevaelu.
Kogu Kristiine Sotsiaalkeskuse töö toimumise ja külastajate rahulolu eest vastutab juhataja Evi Vilgats.
Siinkohal tahaksime õnnitleda ja tänada kõiki neid toredaid inimesi, kes oma südame ja hinge sellesse
keskusse panid ja panevad. Jõudu ja tervist teile edaspidiseks! Palju õnne, Kristiine Sotsiaalkeskus!
Õnne ja rõõmsat kevadet kõigile keskuse tublidele töötajatele!

Kristiine Sotsiaalkeskus, Sõpruse pst 5, 10615 Tallinn,
Tel. 65 12 703,
E 9.00–18.00, T-N 9.00–17.00,
R 9.00-16.00
Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats (paremal)
ja psühholoog Jelena Maslova.

Juhataja asetäitja Pille Kolosov.

Tallinna parim sotsiaaltöötaja 2011 on tervisedendaja Sirli Sumeri.

Sotsiaalpedagoog Kersti Kask annab nõu Kristiine ettevõtlike tööotsijate klubi osalejatele.

Kunstiringis osalejate valmistatud „Hea draakon“,
juhendaja Aase Taar.

Arvutivõimalus Kristiine Sotsiaalkeskuses.

Aktiivsed vabatahtlikud on nii Kristiine Sotsiaalkeskuse
kui ka linnaosa suur varandus.

No comments:

Post a Comment