Friday, January 20, 2012

NÄITUS TAIMEST TULNUD

10.-21. jaanuar 2012 Kullo lastegaleriis on välja pandud Tallinna koolide I -XII klassi õpilaste õpilastööde näitus. Näitus kannab seekord pealkirja „Taimest tulnud” ning seal on eksponeeritud umbes 200 õpilase tööd joonistuse, maali, keraamika ja tarbekunsti valdkonnast 30 üldhariduskoolist ja 7 huvikoolist. Tallinna üldnäitusel eksponeeritavad tööd valis välja kunstiõpetajate ainesektsiooni liikmetest koosnev žürii. Näituse peakorraldaja on Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Õpetajate Maja kunstiõpetuse ainesektsiooniga ja Kunstihariduse Ühinguga.

Ka meie kool osales edukalt selles suures ülelinnalises ettevõtmises.
29.11.2011 – 21.01.2012 on I korruse fuajees välja pandud meie kooli “Taimest tulnud” üldnäituse eelvooru tööd. Töid oli nii abi- kui toimetulekukooli ning Tuisu osakonna õpilastelt - kokku 55. Suured tänud õpetajatele M. Timmotalo, A.Pihel, S.Paluveer, A. Eeljõe, K. Arik, H. Sild, E. Paats, H. Perle, J.
Eesmaa, K. Veide, A. Kattel, E. Kruber, S. Eelmets, R. Saar ja Tuisu osakonna õpetajad kauni näituse eest, mis üllatas tehnikate mitmekesisuse ja hästi läbimõeldud teostuse ning mõttelise mitmekesisusega. Näituse panid üles kunstiõpetaja Silvia Paluveer ja huvijuht Maire Paluveer, kes vastutasid ka väljavalitud tööde õigeaegse jõudmise eest ülelinnalisse eelvooru.

Tallinna koolide üldnäitusele valis kooli žürii, mille moodustasid töid juhendanud õpetajad, õppealajuhatajad ja huvijuht välja järgmiste õpilaste tööd:
1. 3M klassi ühistööna segatehnikas valminud pildi „Õunast tulnud ja lõunalt tulnud“, juhendaja M. Timmotalo
2. 4-8 klassi ühistööna segatehnikas valminud pildi „Päevalilled“, juhendaja E. Kruber
3. 5M klassi ühistööna looduslikust materjalist meisterdatud kollaaži „Maalambad ja taevalambad“,
juhendaja K. Veide
4. 4.-8. Klassi ühistööna looduslikust materjalist meisterdatud töö „Linnupojad“, juhendaja H. Sild
5. Anneli Randmaa taaskasutatud materjalist töö „Taimest inspireeritud“, juhendaja S. Paluveer
6. Helena Pajuste töö „Imeline aas“, juhendaja Silvia Paluveer
7. Mel-Andris Paavel kollaaži „Lilled“, juhendaja A. Pihel
8. Monika Kiin kollaaž „Lill“, juhendaja A. Pihel

Tööde valikul hinnati eelkõige teemakohasust ja originaalsust ning tööde korrektset teostust. Kõik kooli eelvoorust väljavalitud tööd pääsesid läbi ka ülelinnalise kunstiõpetajate aineektsiooni liikmetest
koosnenud žürii valikutesõelast ning on eksponeeritud Kullo lastegaleriis 21. jaanuarini 2012. Suur tänu kõigile, kes selles toredas ettevõtmises osalesid.

No comments:

Post a Comment