Friday, January 20, 2012

Koerte registreerimine Tallinna koerteregistrisse on tasuta

Tallinna Keskkonnaamet tuletab kõigile koeraomanikele meelde, et Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb kõik Tallinnas elavad koerad märgistada ning registreerida Tallinna linna koerteregistris.

Triinu Maandi
Keskkonnaameti vanemspetsialist

Juhime koeraomanike tähelepanu sellele, et Tallinnas peetavad koerad peavad olema registreeritud
Tallinna linna koerteregistris, teistesse registritesse tehtud kandeid Tallinna linn arvesse ei võta! Palume kõigil koeraomanikel kontrollida aadressil http://www.llr.ee/, kas koer on kantud õigesse registrisse.
Juhul, kui otsing tulemusi ei andnud, tuleb koeraomanikul koer registreerida Riigiportaalis http://www.eesti.ee/ (teenus nimega Lemmiklooma registreerimine Lemmikloomaregistrisse LLR) või
pöörduda lähima Tallinna linna koerteregistri volitatud töötleja poole, kes on igas linnaosas ning
nende kontaktid leiab aadressilt www.tallinn.ee/est/lemmikloom/Koeri-saab-tasuta-registreeridajargmistes-kohtades.
Juhul, kui omaniku kontaktandmed on registris valed, saab koeraomanik neid ise Riigiportaalis
(www.eesti.ee) muuta, valides teenuse Lemmikloomaregister LLR (andmete vaatamine ja parandamine).
Koerad tuleb enne registreerimist lasta veterinaararstil mikrokiibiga märgistada. Kiipimise protseduur on loomale valutu, kiibi number on kordumatu ja selle võltsimine ülikeeruline.
Koerte märgistamine kaasaaegse meetodi abil aitab kaasa hulkuvate loomade arvu vähendamisele ning kiirendab ja lihtsustab kaotsi läinud koera kokkuviimist omanikuga. Soovitame märgistada ja registreerida ka kassid ning tuhkrud. Mikrokiibi olemasolu on vajalik ka koera, kassi või tuhkruga riigist lahkumisel.
Kõikide loomade registrisse kandmine on tasuta.

No comments:

Post a Comment