Wednesday, March 16, 2011

Tallinna Kannikese Lasteaed saab 45aastaseksSee oli 1966. aasta 7. märts, kui keset õunapuuaeda valmis 6-rühmaline lasteaed, mis on ehitatud eriprojekti alusel. Lasteaias oli 130 kohta: 2 sõime- ja 4 aiarühma. Väga tore oli see, et igal rühmal oli 2 ruumi: mänguja söögituba ning magamistuba. Tol ajal olid lasteaedadel numbrid ja nii saigi 108. Lastepäevakodu meie lasteaia nimeks.

Malle Kabrits
Õppealajuhataja

Aastad läksid ja 1974. aastal avati esimene logopeediline rühm, kaotati ära sõimerühmad.
Järk-järgult sai 108. Lastepäevakodust kõneravirühmadega 1. Erilasteaed, kus said logopeedilist abi need lapsed, kellel oli probleeme kõnega. Nagu heal lapsel ikka on palju nimesid, nii ka meie lasteaial on olnud mitmeid nimesid, kuid praeguseks on saanud meist Tallinna Kannikese Lasteaed. Hea on see, et lasteaia algne projekt on säilinud. Igal rühmal on oma riietusruum,
mängu-ja õppimistuba, puhkeruum ning logopeedi kabinet.
Lapsi on meie lasteaias kuni 86, kellest suurem osa on poisid. Meie suureks plussiks on see, et
igas rühmas töötab lisaks õpetajatele ka logopeed.
Personal on erialase ettevalmistusega ning suurte kogemustega. Kõik pedagoogid on läbinud
eripedagoogika-alased täienduskursused Kõige kauem töötanud õpetaja on Ingrid Rohtla,
kellele on meie lasteaed ainuke töökoht. Tema lõpetas Tallinna Pedagoogilise Kooli 1972. aastal ja suunati tööle Tallinna 108. Lastepäevakodusse. Üle 30 aasta on töötanud õpetaja Aili Lillemets,
õppealajuhataja Malle Kabrits, muusikaõpetaja Juta Olesk. Noored spetsialistid on meil alati
teretulnud. Oleme praktikabaasiks mitmetele kõrgkoolidele.
Me õunapuuaias on sõbralik maja, kus mänguplats alati hõigetest kajab.
Siin päevakodu on lastele ja kodu nimeks Kannike. Need on meie lasteaia hümni algussõnad, millega alustame kõiki eriti pidulikke ja tähtsaid sündmusi. Meie lasteaial on välja kujunenud
omad traditsioonid. Austame rahvakalendri tähtpäevi, peame lugu riiklikest tähtpäevadest.
Iga kuu lõpus tähistame selle kuu laste sünnipäevi ühise sünnipäevaringiga saalis. Rühma
meeskonnad valmistavad õppeaasta jooksul ette sõnalavastuse. Juba aastaid korraldame Kristiine linnaosa päevade raames lasteaias lahtiste uste päeva. Sel ajal võivad meie laste ja pedagoogide tööde ja tegemistega tutvuda kõik asjast huvitatud.
Kuna oleme liitunud TEL (tervist edendavad lasteaiad) võrgustikuga, siis pöörame erilist
tähelepanu laste toitlustamisele, liikumisele ja tervisele. Iga päev pakume lastele värskeid juurvõi puuvilju.
Ka töötajatel on oma kindlad traditsioonid. Kevadeti käime koos ekskursioonil mööda Eestimaad. Õppeaasta algust ja õpetajate päeva tähistame matkaga looduses. Ühiselt peame meeles ka oma töötajaid nende sünnipäevadel.
7. märtsil tähistab lasteaia pere koos külalistega oma 45. sünnipäeva.

No comments:

Post a Comment